Category Archives: Tin tức

Thiết kế hồ sơ năng lực công ty

Hồ sơ năng lực công ty là tài liệu riêng biệt được thiết kế với mục đích giới thiệu năng lực công ty. Thông thường, một bộ hồ sơ năng lực phải bao gồm đầy đủ các thông tin bao quát nhất về công ty, như: Logo, tên, giá trị cốt lõi, thành tích, nhân […]